Contact 24/7
0770510858

Monthly Archives: septembrie 2018

Legea 196/2018- Actualizata- privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

Capitolul I Dispoziții generale, definiții Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează aspectele juridice, economice și tehnice cu privire la:a) înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari din cadrul condominiilor formate din cel puțin 3 unități de proprietate imobiliară;b) administrarea, întreținerea și folosirea imobilelor sau grupurilor de imobile din condominii care au în structura lor locuințe […]

Read More

CERERE DE EŞALONARE A PLĂŢII AMENZII PENALE

  Domnule/Doamna Preşedinte Subsemnatul/subsemnata … , CNP, domiciliu……………, având calitatea de condamnat/ă în dosarul penal nr…formulez CERERE DE EŞALONARE A PLĂŢII AMENZII PENALE în cuantum de …,,,, lei, pentru o perioadă de …, în rate lunare. În fapt, prin sentinţa penală nr. …. ….pronunţată la data de……….. de……… în dosarul nr. …….. definitivă prin decizia […]

Read More

LEGEA nr. 81/2018 -Actualizata- privind reglementarea activității de telemuncă

Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează modalitatea de desfășurare a activității de către salariat în regim de telemuncă. (2) Prezenta lege se aplică în domeniile de activitate în care este posibilă desfășurarea activității în regim de telemuncă. Articolul 2 În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) telemuncă – […]

Read More

Model Apel hotarare penala

Domnule/Doamna Preşedinte,               Subsemnatul/subsemnata ………., CNP………., domiciliu/……………, în calitate de ………, în dosarul penal cu nr. … al … (indicarea instanţei care a pronunţat hotărârea), declar: APEL            împotriva sentinţei penale nr. … din data de … …a … (instanta care a pronunţat hotărârea), pronunţată în […]

Read More

Cererea de informare cu privire la stadiul urmăririi penale

Domnule/Doamna Prim-procuror Subsemnatul………………CNP, domiciliu/reşedinţă……….., in calitate de persoană vătămată în dosarul penal nr. … al Parchetului de pe langa………., în baza art. 81 alin. (1) lit. d) CPP, formulez prezenta CERERE  prin care vă rog informarea cu privire la stadiul urmăririi penale, ce se efectuează în dosarul penal nr. …, pentru săvârşirea infracţiunii de … […]

Read More

MODEL PLANGERE PREALABILA

Domnule/Doamna Prim-procuror Subsemnatul………………CNP, domiciliu/reşedinţă……….., in calitate de persoană vătămată, in baza art. 289 C. proc. pen., formulez, PLÂNGERE PREALABILA pentru următoarele considerente:        În fapt, … (descrierea faptei ce formează obiectul plângerii, indicarea făptuitorului).         Dovada plângerii o fac cu următoarele mijloace de probă: … (indicarea mijloacelor de probă).        […]

Read More

MODEL DENUNT

Domnule/Doamna Prim-procuror Subsemnatul………………CNP, domiciliu/reşedinţă……….., in baza art. 290 C. proc. pen., formulez, DENUNT pentru următoarele considerente:        În fapt, … (descrierea faptei ce formează obiectul denuntului, indicarea făptuitorului).         Dovada plângerii o fac cu următoarele mijloace de probă: … (indicarea mijloacelor de probă).         În drept, invoc dispoziţiile art. … […]

Read More

Model plangere penala

Domnule/Doamna Prim-procuror Subsemnatul………………CNP, domiciliu/reşedinţă……….., in calitate de persoană vătămată, in baza art. 289 C. proc. pen., formulez, PLÂNGERE  pentru următoarele considerente:        În fapt, … (descrierea faptei ce formează obiectul plângerii, indicarea făptuitorului).         Dovada plângerii o fac cu următoarele mijloace de probă: … (indicarea mijloacelor de probă).        […]

Read More

Legea 17/1996 – Actualizata 2018- privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor

Capitolul I si II Articolele 1- 45Abrogate. Capitolul III Uzul de armăArticolul 46 Prin uz de armă, în sensul prezentei legi, se înţelege executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor de către personalul instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale prevăzut la art. 47.Articolul 47Persoanele care sunt […]

Read More

OUG 80/2013 Taxele judiciare de timbru Actualizata 2018

Articolul 1 (1) Acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești, precum și cererile adresate Ministerului Justiției și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.(2) Taxele judiciare de timbru sunt datorate, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de către toate persoanele […]

Read More
Consultanta telefonica
Open chat