Contact 24/7
0770510858

Category: model intampinare

Model intampinare

Întâmpinare la cererea de chemare în judecată Instanţa ….. Dosar nr…../…../….. Domnule Preşedinte, Subsemnatul……., cu domiciliul în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales…………..pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ……….., cu domiciliul în….., având următoarele date de contact………….., personal/prin mandatar/ prin reprezentant legal/ prin reprezentant judiciar ……………./ reprezentat prin avocat ………….., cu […]

Read More
Suna acum