Contact 24/7
0770510858

Model Apel hotarare penala

Domnule/Doamna Preşedinte, 

             Subsemnatul/subsemnata ………., CNP………., domiciliu/……………, în calitate de ………, în dosarul penal cu nr. … al … (indicarea instanţei care a pronunţat hotărârea), declar:

APEL 

          împotriva sentinţei penale nr. … din data de … …a … (instanta care a pronunţat hotărârea), pronunţată în dosarul penal nr. …. , pe care o consider nelegală şi/sau netemeinică pentru următoarele considerente:

– Nelegalitate sentinţei penale apelate, pentru urmatoarele motive………….

În fapt,

Instanţa, prin sentinţa penala nr……, a dispus: ……….

Consider că soluţia instanţei este nelegală şi/sau netemeinică deoarece…….

Având în vedere cele expuse, în temeiul dispoziţiilor art. 421 pct. 2 NCPP., solicit admiterea apelului,

desfiinţarea sentinţei instanţei de fond în tot/în parte şi pronunţarea unei hotărâri legale şi temeinice

/

desfiinţarea sentinţei instanţei de fond şi trimiterea cauzei la … (instanţei a cărei hotărâre se solicită a fi desfiinţată sau la instanta competenta, in caz de necompetenta), pentru rejudecarea cauzei/

Data,                                            Semnătura, 

Domnului/Doamnei Preşedinte al …………………

Avocat Tudor Mihai Cosmin e-mail: office@avtudor.com tel. +4 0770510858

Suna acum