Contact 24/7
0770510858

Category: MODEL DENUNT

MODEL DENUNT

Domnule/Doamna Prim-procuror Subsemnatul………………CNP, domiciliu/reşedinţă……….., in baza art. 290 C. proc. pen., formulez, DENUNT pentru următoarele considerente:        În fapt, … (descrierea faptei ce formează obiectul denuntului, indicarea făptuitorului).         Dovada plângerii o fac cu următoarele mijloace de probă: … (indicarea mijloacelor de probă).         În drept, invoc dispoziţiile art. … […]

Read More
Consultanta telefonica
Open chat