Contact 24/7
0770510858

Articole

Conducerea fără permis. Pedeapsa. Costuri

In rândurile de mai jos vom încerca sa răspundem la majoritatea întrebărilor pe care ni le adresează cei acuzați de săvârșirea faptei incriminate de art. 335. Condițiile pentru existenta infracțiunii. -fapta de conducere  trebuie sa se petreacă pe drumurile publice, -conducătorul unui autovehicul sau tramvai nu poseda permis de conducere, sau permisul conducătorului de vehicul* […]

Read More

Lawyer in Bucharest, Romania

Criminal Defense Lawyer in Bucharest, Romania – Mihai Tudor Tudor Mihai Cosmin Law Office, with professional experience in the field of assistance and representation of individuals and companies in criminal cases, We are at your disposal 24 hours / 7 days a week. We will assist you in cases such as theft, robbery, deceit, embezzlement, […]

Read More

Conducerea sub influenta alcoolului. Pedepse. Anularea si Redobandirea Permisului

Acest gen de fapte, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, prezinta un pericol grav pentru siguranța circulației pe drumurile publice, din acest motiv sunt sanctionate de lege si inscrise in sfera dreptului penal sau contraventional, autorii lor ajungand in multe cazuri sa isi piarda permisul de conducere    In randurile de […]

Read More

Efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor CONVENŢIA EUROPEANĂ 1976

EMITENTCONSILIUL EUROPEI PREAMBUL Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenţii, având în vedere numărul considerabil de accidente de circulaţie şi gravitatea consecinţelor acestora, considerând combaterea infracţiunilor rutiere prin mijloace adecvate ca fiind de cea mai mare importanţa pentru securitatea circulaţiei,considerând ca, în afară altor măsuri cu caracter preventiv sau represiv, interzicerea exercitării dreptului […]

Read More

Legea 196/2018- Actualizata- privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

Capitolul I Dispoziții generale, definiții Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează aspectele juridice, economice și tehnice cu privire la:a) înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari din cadrul condominiilor formate din cel puțin 3 unități de proprietate imobiliară;b) administrarea, întreținerea și folosirea imobilelor sau grupurilor de imobile din condominii care au în structura lor locuințe […]

Read More

CERERE DE EŞALONARE A PLĂŢII AMENZII PENALE

  Domnule/Doamna Preşedinte Subsemnatul/subsemnata … , CNP, domiciliu……………, având calitatea de condamnat/ă în dosarul penal nr…formulez CERERE DE EŞALONARE A PLĂŢII AMENZII PENALE în cuantum de …,,,, lei, pentru o perioadă de …, în rate lunare. În fapt, prin sentinţa penală nr. …. ….pronunţată la data de……….. de……… în dosarul nr. …….. definitivă prin decizia […]

Read More

LEGEA nr. 81/2018 -Actualizata- privind reglementarea activității de telemuncă

Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează modalitatea de desfășurare a activității de către salariat în regim de telemuncă. (2) Prezenta lege se aplică în domeniile de activitate în care este posibilă desfășurarea activității în regim de telemuncă. Articolul 2 În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) telemuncă – […]

Read More

Model Apel hotarare penala

Domnule/Doamna Preşedinte,               Subsemnatul/subsemnata ………., CNP………., domiciliu/……………, în calitate de ………, în dosarul penal cu nr. … al … (indicarea instanţei care a pronunţat hotărârea), declar: APEL            împotriva sentinţei penale nr. … din data de … …a … (instanta care a pronunţat hotărârea), pronunţată în […]

Read More

Cererea de informare cu privire la stadiul urmăririi penale

Domnule/Doamna Prim-procuror Subsemnatul………………CNP, domiciliu/reşedinţă……….., in calitate de persoană vătămată în dosarul penal nr. … al Parchetului de pe langa………., în baza art. 81 alin. (1) lit. d) CPP, formulez prezenta CERERE  prin care vă rog informarea cu privire la stadiul urmăririi penale, ce se efectuează în dosarul penal nr. …, pentru săvârşirea infracţiunii de … […]

Read More

MODEL PLANGERE PREALABILA

Domnule/Doamna Prim-procuror Subsemnatul………………CNP, domiciliu/reşedinţă……….., in calitate de persoană vătămată, in baza art. 289 C. proc. pen., formulez, PLÂNGERE PREALABILA pentru următoarele considerente:        În fapt, … (descrierea faptei ce formează obiectul plângerii, indicarea făptuitorului).         Dovada plângerii o fac cu următoarele mijloace de probă: … (indicarea mijloacelor de probă).        […]

Read More
1
Cu ce va putem ajuta?
Powered by