Contact 24/7
0770510858

MODEL DENUNT

Domnule/Doamna Prim-procuror
Subsemnatul………………CNP, domiciliu/reşedinţă……….., in baza art. 290 C. proc. pen., formulez,
DENUNT
pentru următoarele considerente:
       În fapt, … (descrierea faptei ce formează obiectul denuntului, indicarea făptuitorului). 
       Dovada plângerii o fac cu următoarele mijloace de probă: … (indicarea mijloacelor de probă). 
       În drept, invoc dispoziţiile art. … (indicarea temeiului de drept care incriminează şi pedepseşte infracţiunea descrisă)
     
Data,                                    Semnătura, 
Domnului/Doamnei Prim-procuror al Parchetului de pe lângă ….

Pentru mai multe detalii ne puteti contacta:
Avocat Tudor Mihai Cosmin e-mail: office@avtudor.com tel. +4 0770510858

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

1
Salut!
Cum te putem ajuta?
Powered by